قانون جدید مهاجرت آلمان
اخبار مهاجرت
شاهجویی

قانون جدید مهاجرت آلمان 2023

قانون جدید مهاجرت آلمان در سه مرحله از نوامبر سال جاری آغاز می‌ شود.
انتظار می‌رود نخستین مراحل قانون جدیدی که مهاجرت کارگران ماهر خارج از اتحادیه اروپا به آلمان را آسان‌ تر می‌کند در ماه نوامبر اجرا شود.

ادامه مطلب »